Privacyverklaring

Zie wat we voor u kunnen doen.

Wij respecteren uw privacy!

Roodhuid is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die ik verwerk

Roodhuid verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u gebruik maakt van onze diensten of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn: voor- en achternaam, e-mailadres en adresgegevens. Als we een samenwerking aangaan zal er gevraagd worden naar de adresgegevens. Deze dienen volgens de Belastingdienst te worden vermeld op de factuur. Deze gegevens zullen worden bewaard in de mailbox van Roodhuid en digitaal zolang nodig volgens de Belastingdienst.

Waarom verwerk ik persoonsgegevens?

Roodhuid verwerkt persoonsgegevens met als doel:

  • Het verzenden van een e-mail bij een nieuwe blogpost;
  • De mogelijkheid om te bellen of mailen indien nodig om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • Het versturen van een factuur.


Hoe lang bewaar ik persoonsgegevens?

Roodhuid bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor u gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens: naam en e-mailadres zolang als u bent ingeschreven voor de maillijst. Deze gegevens worden via Joomla opgeslagen op de website. Wat betreft de dienstverlening: naam, e-mailadres en adresgegevens worden bewaard zolang we deze gezamenlijk uitvoeren en maximaal 7 jaar om aan de wettelijke verplichting te voldoen. E-mails zullen maximaal 3 jaar bewaard worden en daarna verwijderd uit onze mailbox.

Het delen van persoonsgegevens met anderen

Roodhuid verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan anderen als dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken

Roodhuid maakt alleen gebruik van analytische cookies die geen inbreuk maken op u privacy (Google Analytics).

  • Er is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;
  • Bij tracking via Google Analytics is het IP-adres geanomiseerd;
  • Gegevens worden nooit gedeeld met Google.

Wat uw rechten zijn

Jij hebt het recht om u persoonsgegevens bij Roodhuid in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dien hiervoor een verzoek in en wij maken het in orde.

De beveiliging van persoonsgegevens

Roodhuid neemt de bescherming van uw persoonsgegevens heel serieus en belooft passende maatregelen als er sprake is van misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking of ongeoorloofde wijziging. Heeft u het idee dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik? Neem dan contact met ons op.